Słówko dnia: wissen

Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich weiß,
Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich weiß, dass ist 11.11 und dies ist sehr wichtiger Tag für Polen

Czasownik wissen jest czasownikiem pokrewnym, ponieważ ma podobny wzór odmiany jak czasowniki modalne.

wissen wiedzieć

-*-

Odmiana:

ich weiß

du weißt

er/sie/es weiß

wir wissen

ihr wisst

Sie/sie wissen

-*-

Przykłady:

 • Ich weiß es.  Wiem to.
 • Er war es nicht.  On tego nie wie.
 • Weiß du es?  Czy ty to wiesz?
 • Das wissen die Götter.  Bóg raczy wiedzieć.
 • Wissen Sie vielleicht, wo sich der Hauptbahnhof befindet?  Wie Pani może, gdzie znajduje się Dworzec Główny?
 • Vielleicht weiß sie das?  Może ona to wie?
 • Sie wiessen es schon.  Oni już to wiedzą.
 • Ich möchte wissen, warum sie nie rechtzeitig kommen kann?  Chciałabym wiedzieć, dlaczego ona nigdy nie potrafi przyjść na czas?
 • Ihr wisst es auch nicht.  Wy także tego nie wiecie.
 • Weißt du vielleicht, wo meine Brille liegt?  Może wiesz, gdzie leżą moje okulary?
 • Ich möchte wirkich gern wiessen. Naprawdę chciałabym to wiedzieć.

Beste Grüße

Słówko dnia: lassen

Ich lasse meinen Hund in meinem Bett schlafen 🙂

Czasownikiem pokrewnym (obok czasownika möchten) jest:

lassen: pozwalać, zostawiać, kazać

Bywa używany w podobny sposób jak czasowniki modalne.

-*-

Odmiana:

ich lasse

du lässt

er/sie/es lässt

wir lassen

ihr lasst

Sie/sie lassen

-*-

Przykłady:

 • Lass mich das machen. Pozwól mi to zrobić.
 • Lass mal, ich mache das schon. Zostaw, już ja to zrobię.
 • Lass mich mal vorbei. Przepuść mnie
 • Laura, lässt dich deine Mutter viel am Comuter spielen? Laura, czy twoja mama pozwala ci dużo grać na komputerze?
 • Das Wort lässt sich nur schwer übersetzen. Ciężko jest przetłumaczyć to słowo.
 • Gehst du zur Reinigung? Kannst du meinem Anzug auch reinigen lassen? Idziesz do pralni? Czy możesz oddać do czyszczenia też mój garnitur?
 • Lesen lässt mich besser schreiben. Czytanie pozwala mi lepiej pisać.
 • Lesen lässt Träume entdecken und verwirklichen. Czytania umożliwia odkrywanie i realizowanie marzeń.
 • Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Zostawiam za sobą przeszłość.
 • Stereotypen lassen sich nicht leicht ändern. Nie jest łatwo zmienić stereotypy.

Herzliche Grüße

Słówko dnia: wollen

Schnell. Ich will ein Foto machen. Wilde Papageien in Deutschland? Ja. Es gibt grünen Papageien in Köln. Unglaublich! 🙂

Dzisiaj piąty z sześciu czasowników modalnych (Modalverben):

wollen – chcę, mam taką wolę, będę

-*-

Odmiana:

ich will

du willst

sie/er/es will

wir wollen

ihr wollt

Sie/sie wollen

-*-

Przykłady:

 • Ina will heute Abend tanzen gehen. Ina chce dziś wieczorem iść tańczyć.
 • Wollt ihr mit uns essen gehen? Chcecie iść z nami zjeść?
 • Ich will Medizin studieren. Chcę studiować medycynę.
 • Wir gehen ins Kino. Willst du nicht auch kommen? Idziemy do kina. Nie chcesz też przyjść?
 • Ich will heute mit Klara ins Kino gehen. Ich liebe Filme von Woody Allen. Chcę z Klarą dzisiaj iść do Kina. Kocham filmy Woody’ego Allena.
 • Sprichst du Französich? Nein, aber ich will es sehr gerne lernen. Mówisz po francusku? Nie, ale chcę z dużą chęcią tego się uczyć.
 • Carlos spielt gerne Fußball. Er will Fußballspieler werden. Carlos gra chętnie w piłkę nożną. On chce zostać piłkarzem.
 • Willst du mir helfen? Chcesz mi pomóc?
 • Er will, aber er kann nicht. On chce, ale nie potrafi.
 • Willst du mit mir am Samstag zum Flohmarkt gehen? Chcesz w Sobotę pójść ze mną na pchli targ.

Auf Wiedersehen