Słówko dnia: wissen

Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich weiß,
Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich weiß, dass ist 11.11 und dies ist sehr wichtiger Tag für Polen

Czasownik wissen jest czasownikiem pokrewnym, ponieważ ma podobny wzór odmiany jak czasowniki modalne.

wissen wiedzieć

-*-

Odmiana:

ich weiß

du weißt

er/sie/es weiß

wir wissen

ihr wisst

Sie/sie wissen

-*-

Przykłady:

 • Ich weiß es.  Wiem to.
 • Er war es nicht.  On tego nie wie.
 • Weiß du es?  Czy ty to wiesz?
 • Das wissen die Götter.  Bóg raczy wiedzieć.
 • Wissen Sie vielleicht, wo sich der Hauptbahnhof befindet?  Wie Pani może, gdzie znajduje się Dworzec Główny?
 • Vielleicht weiß sie das?  Może ona to wie?
 • Sie wiessen es schon.  Oni już to wiedzą.
 • Ich möchte wissen, warum sie nie rechtzeitig kommen kann?  Chciałabym wiedzieć, dlaczego ona nigdy nie potrafi przyjść na czas?
 • Ihr wisst es auch nicht.  Wy także tego nie wiecie.
 • Weißt du vielleicht, wo meine Brille liegt?  Może wiesz, gdzie leżą moje okulary?
 • Ich möchte wirkich gern wiessen. Naprawdę chciałabym to wiedzieć.

Beste Grüße

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *